เรา

มอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา 

  • Stable & Secure ระบบคลาวด์ที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูง
  • World Class ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีมาตรฐานการทำงานระดับสากล
  • SAP on Cloud ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • Thailand Cloud ให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • 24/7 บริการดูแลช่วยเหลือลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

บริการของเรา

Home
Leap GIO Private
SAP on Cloud
Oracle on Cloud
Virtual Private Server
Security as a Service

บริการของเรา

Home
LEAP GIO Private
SAP on Cloud
Virtual Private Server
Oracle on Cloud
Security as a Service

บริการของเรารับรองมาตรฐาน

ระดับสากล

ISOIEC-20000-1-Black on white SMALL
ISOIEC-27001-Black on white SMALL
CSA-STAR-Black on white SMALL
BSI Assurance-Black-ISO-IEC-27701-black
sapCertificationBar
1-46
SAP_HANA-operations--300x114
SAP_hosting service

Copyright © 2019 Leap Solutions Asia. All rights reserved.