BACKUP AS A SERVICE

ปกป้องและกู้คืนไฟล์เซิร์ฟเวอร์ด้วยการสำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์

LEAP Backup as Service คืออะไร?

Backup as a Service (BaaS) เป็นโซลูชั่นการสำรองและการจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยผ่านเครือข่ายโดยเก็บไว้สำรองกับผู้ให้บริการภายนอกอีกหนึ่งชุด การสำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ โซลูชั่นนี้จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลได้อย่างดี

ประโยชน์ ที่ได้รับจากบริการของเรา

การสำรองข้อมูลไปยังที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์นอกสถานที่ผ่านการเชื่อมต่อ SSL ที่ปลอดภัย

การสำรองข้อมูลภายนอกโฮสต์

การสำรองข้อมูลไปยังที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์นอกสถานที่ผ่านการเชื่อมต่อ SSL ที่ปลอดภัย
ข้อมูลที่ทำการสำรองจะถูกเข้ารหัส (Encryption) และเมื่อมีการกู้คืนข้อมูลจึงจะมีการถอดรหัส (Decryption)

มีความปลอดภัยสูง

ข้อมูลที่ทำการสำรองจะถูกเข้ารหัส (Encryption) และเมื่อมีการกู้คืนข้อมูลจึงจะมีการถอดรหัส (Decryption)
เข้าถึงและกู้คืนข้อมูลในที่เก็บข้อมูลสำรองจากคอนโซลที่จัดไว้ให้ โดยกำหนดนโยบายในการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลได้เอง

การควบคุมการเข้าถึง

เข้าถึงและกู้คืนข้อมูลในที่เก็บข้อมูลสำรองจากคอนโซลที่จัดไว้ให้ โดยกำหนดนโยบายในการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลได้เอง

ระบบการทำงาน

Backup as a Service

Copyright © 2019 Leap Solutions Asia. All rights reserved.