นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ลีฟ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (“บริษัทฯ” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามคำนิยามด้านล่าง) เราตระหนักดีว่าท่านสนใจเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลเกี่ยวกับท่านไปยังต่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราจะช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการหรือตามความต้องการเฉพาะของท่าน ซึ่งไม่เพียงแต่เพียงผลิตภัณฑ์และบริการของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการในเครือกลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี เราขอขอบพระคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้แก่เรา และเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล พร้อมส่งมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลและการบริการลูกค้าให้แก่ท่าน.

ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้จะอธิบายการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคำนิยามด้านล่าง) ตลอดจนสิทธิในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกองค์กรที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราและมีข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคำนิยามด้านล่าง) อยู่ในการจัดการของเรา อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของเรา หรือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ประกอบไปด้วย (i) ลูกค้าบุคคลธรรมดา (ii) บุคคลสำหรับติดต่อ พนักงาน บุคลากร ผู้ได้รับอนุญาต ผู้แทน ตัวแทน กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดก็ตามที่มีอำนาจในการสร้างความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ หรือทำรายการธุรกรรมในนามของลูกค้านิติบุคคลของเรา และบริษัทในเครือของลูกค้า (iii) ผู้ใช้งานและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (iv) ผู้รับผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่น ๆ ของเรา และ (v) บุคคลอื่นที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคำนิยามด้านล่าง) เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางสื่อสารออนไลน์ งานกิจกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสถานที่อื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่ท่านใช้ [ซึ่งอาจมีรายละเอียดแยกไว้ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราทำการเก็บรวบรวม].

เราอาจทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่บังคับใช้และวิธีการที่เราใช้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราขอแนะนำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงล่าสุดทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางสื่อสารอื่นของเรา หากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญใด ๆ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมต่อไป

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลหรือสามารถระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับท่านตามที่ได้ให้รายละเอียดไว้ด้านล่าง ซึ่งในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราต่อท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง (เช่น ผ่านตัวแทน, พนักงาน [ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์], พนักงานขาย, พนักงาน, เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า, แอปพลิเคชัน) หรือโดยอ้อมจากท่านหรือแหล่งข้อมูลอื่น (เช่น สื่อสังคมออนไลน์, แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งสาธารณะอื่น ๆ) หรือผ่านบริษัทแม่ของเรา, บริษัทในเครือ, บริษัทย่อย, พันธมิตรทางธุรกิจเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะการติดต่อของท่านกับเรา บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากเราและจากภายในกลุ่มกลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี.

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน และโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังต่างประเทศเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม, ใช้ หรือเปิดเผย, จะแตกต่างกันไปตามขอบเขตของผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่คุณอาจเคยใช้หรือมีความสนใจ.
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

1) ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง ฯลฯ
2) รายละเอียดการติดต่อ: ที่อยู่, อีเมล, เบอร์งาน, เบอร์มือถือ, ID โซเชียลมีเดีย ฯลฯ
3) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน: รูปภาพ, วิดีโอ, เชื้อชาติ, ศาสนา, สัญชาติ, กรุ๊ปเลือด ฯลฯ

ในบางกรณี เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น เช่น คุกกี้ (Cookie), และพฤติกรรมการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต, ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้, ประเภทของการสืบค้นประวัติการค้นหา, ภาษาในการสืบค้น, หมายเลขไอพี (IP Address), ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้และมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาหรือบริการออนไลน์ของเรา (รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม, เนื้อหาที่เข้าชม, ลิงก์ที่คลิก หรือฟีเจอร์ที่ใช้), เวลาและความถี่ที่ท่านใช้บริการออนไลน์ของเรา, หน้าเว็บไซต์ต้นทางที่ท่านคลิกลิงก์เชื่อมโยงมายังบริการออนไลน์ของเรา (อื่นๆ เช่น, ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง (Referrer URL) และรายงานเว็บไซต์ล่ม. โดยในกรณีที่อาจมีการนำข้อมูลใดก็ตามผนวกเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากมีการนำข้อมูลอื่นมาใช้ในการสร้างประวัติบุคคลแล้วนั้น เราจะจัดการข้อมูลอื่นดังกล่าวหรือข้อมูลที่มีการผสมผสานนั้นเฉกเช่นข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี ท่านสามารถปฏิเสธหรือลบคุกกี้ได้ตลอดเวลาด้วยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน โดยอาจเลือกปฏิเสธคุกกี้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ หากท่านใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้ลบหรือปฏิเสธคุกกี้จะถือว่าท่านยินยอมให้เราใช้และจัดเก็บคุกกี้ในอุปกรณ์ของท่าน.
หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา เช่น ชื่อ- นามสกุลของบุคคลดังกล่าว, รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน, รายได้ของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น; กรุณาแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวรับทราบและ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลนั้น (ในกรณีที่จำเป็น).

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น.

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถเฉพาะเมื่อผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้ให้การยินยอมแล้วเท่านั้น. เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง (ในกรณีที่จำเป็นต้องขอความยินยอม), หรือจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถหากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของบุคคลนั้น. หากพบว่าเราได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใดที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง, ในกรณีที่จำเป็นต้องขอความยินยอม หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้เจตนา, เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที หรือจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเมื่อเราสามารถอ้างอิงฐานกฎหมายที่นอกเหนือจากความยินยอมได้เท่านั้น.

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ / หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้.

2.1. วัตถุประสงค์ที่ต้องมีการให้ความยินยอม

เราจะต้องได้รับการยินยอมจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้:

1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา, เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน.
• ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ, ข้อมูลการจำลองใบหน้า, ข้อมูลการสแกนม่านตา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าอาคารสถานที่และวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย.

2) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อดำเนินการด้านการตลาด การสื่อสาร ข้อเสนอพิเศษ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย ประกาศ ข่าวสาร และข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรากลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ตลอดจนบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตามความต้องการที่ท่านแสดงไว้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

3) การจับสลากชิงรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนอ/กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ: เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ การแข่งขัน การจับสลากชิงรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่แต่เพียงผู้เดียว และข้อเสนอ/กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ

4) การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ, การวิจัยตลาด, การสำรวจ, การประเมิน และวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงผลประกอบการทางการตลาด; ตลอดจนข้อเสนอและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา; เพื่อประเมินความสนใจของท่านจากการปรับปรุง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนารูปแบบในการจำแนกกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น); เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจ, เพื่อประเมิน, พัฒนา, จัดการ, ปรับปรุง, วิจัย และพัฒนาบริการ, ผลิตภัณฑ์, ระบบ และการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ท่านและลูกค้าทุกคนของเรา

5) การทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา: เช่น เพื่อการบริหาร, ดำเนินการ, ติดตาม, สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อให้เว็บไซต์และแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม, มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย; เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการสัมผัสประสบการณ์บนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงระบบของเราที่มีอยู่ และเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
เว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงระบบของเราที่มีอยู่ และเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

ในกรณีที่ความยินยอมตามหลักกฎหมาย, คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ.ซึ่งสามารถทำได้, โดยติดต่อ helpdesk@tcc-technology.com. การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการรวบรวม, การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามความยินยอมของคุณก่อนที่จะถูกเพิกถอน.

2.2. ที่เราอาจอาศัยและฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจอาศัย (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญาในการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายทั้งของเราและบุคคลภายนอก (4) ฐานประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจรัฐ.

1) เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน: เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีกับท่าน; เพื่อจัดทำรายละเอียดสัญญา, ธุรกรรมทางการเงิน, และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรายการธุรกรรม, การตรวจยืนยันความถูกต้อง และการยกเลิก;

2) การลงทะเบียนและพิสูจน์ยืนยันตัวตน: เพื่อลงทะเบียน, พิสูจน์, ระบุตัวตน และยืนยันตัวท่านเองหรือตัวตนของท่าน;

3) การสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์กับท่าน: เพื่อสื่อสารกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับจากเรา และเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากท่าน; เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน; เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา; เพื่อจัดการคำถามเกี่ยวกับการบริการลูกค้า, คำขอ, ความคิดเห็น, คำร้อง, การเรียกร้องสิทธิในการรับประกัน, ข้อพิพาทหรือการชดใช้ค่าเสียหาย; การจัดการประเด็นทางเทคนิคและเงื่อนไขทางการค้า;

4) การประมวลผลธุรกรรมหรือการชำระเงิน: เช่น เพื่อประมวลผลการชำระเงินหรือรายการธุรกรรม, ตลอดจนการเรียกเก็บเงิน, การประมวลผล, การหักบัญชี, การคืนเงิน, การไกล่เกลี่ยประนีประนอม. ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับการเงิน, รายการธุรกรรม, และการชำระเงินทั้งหมด, การออกใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน และการนำส่งรายการต่าง ๆ ที่กล่าวมา;

5) การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ: เช่น ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าของท่านให้เป็นปัจจุบัน; เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง; วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยง (เช่น พัฒนารูปแบบการทำนายความเป็นไปได้ของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ); เพื่อประเมินความเสี่ยงลูกค้า; [การควบคุมความเสี่ยงระดับสถาบัน, การตรวจสอบบัญชี และการรักษาบันทึกการตรวจสอบบัญชี, การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต]; เพื่อเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจ หรือการดำเนินการ, จัดการ และบำรุงรักษาการดำเนินธุรกิจของเราด้วยประการอื่น; เพื่อบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการระบบสื่อสาร, การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ; การรักษาการบริหารธุรกิจภายในองค์กรตามข้อกำหนด, นโยบาย และกระบวนการกำกับดูแลภายในองค์กร; และเพื่อจัดเก็บบันทึกความถี่ของการเยี่ยมชม;

6) การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับและตามการกำกับดูแล: เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย, กระบวนการทางกฎหมาย, คำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานภาครัฐนอกประเทศไทย, ด้วย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล, หน่วยงานกำกับดูแล, หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมื่อเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่ากฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามดังกล่าว, และเมื่อมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย, กระบวนการตามกฎหมาย, หรือคำสั่งจากภาครัฐนั้น; เพื่อรายงานภาษีและจัดการการรายงานภาษี; เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านภาษี, หน่วยงานกำกับดูแลการบริการทางการเงิน, หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ , ตลอดจนการตรวจสอบและป้องกันอาชญากรรม;

7) การคุ้มครองผลประโยชน์ของเรา: เพื่อรักษาความปลอดภัยและความชอบธรรมในการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติมิชอบในพื้นที่ของเรา, เช่น การตรวจจับ, ป้องกัน และตอบโต้ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกง, เพื่อกำหนดความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงและระบุรายการธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง, ข้อร้องเรียนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย; เพื่อจัดการและป้องกันการสูญหายของสมบัติและทรัพย์สินของเรา; เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อต้องห้าม(Sanction List), การจัดการความเสี่ยง, การบันทึกและการตรวจสอบภายใน, การจัดการทรัพย์สิน, ระบบ และการควบคุมอื่น ๆ ทางธุรกิจ; เพื่อติดตามเหตุการณ์; เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำผิดทางอาญา และเพื่อรักษาความปลอดภัยและความชอบธรรมในการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือการดำเนินคดี;

8) ธุรกรรมภาคธุรกิจ: ในกรณีที่มีการขาย, โอน, ควบรวมธุรกิจ, ฟื้นฟูกิจการ, หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกรายหนึ่งหรือมากกว่านั้น อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรม;

9) ชีวิต: เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต, ร่างกาย, หรือสุขภาพของบุคคล.

หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับการร้องขอ, เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านได้.

3. เราเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใคร

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกต่อไปนี้ซึ่งจะทำการเก็บรวบรวม, ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในนโยบายนี้. ทั้งนี้บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้. ท่านสามารถเข้าดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อจะได้ทราบเพิ่มเติมว่าบุคคลดังกล่าวเก็บรวบรวม, ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร เนื่องจากท่านจะอยู่ใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย.

3.1. ภาพรวมการจัดการข้อมูลของกลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี
ในฐานะที่ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ซึ่งทั้งหมดจะทำงานร่วมกัน ร่วมกันให้บริการแก่ลูกค้า และใช้ระบบบางส่วนร่วมกัน รวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์, เราจึงอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี หรืออนุญาตให้บริษัทดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี สามารถอาศัยใช้ความยินยอมที่ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ได้รับมาได้ด้วยเช่นกัน รายชื่อบริษัทและขอบเขตกิจกรรมภายในกลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี มีดังนี้ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด และ บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด.

3.2. ผู้ให้บริการของเรา
เราอาจใช้บริษัทอื่น, ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นเป็นผู้ให้บริการแทนเรา หรือช่วยเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน. เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการของเราหรือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รวมทั้ง, และไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, (2) บริษัทด้านการทำการตลาด บริษัทสื่อโฆษณา บริษัทออกแบบ บริษัทสร้างสรรค์งานโฆษณา และบริษัทด้านการสื่อสาร, (3) บริษัทผู้จัดทำแคมเปญ งานกิจกรรม และการตลาดต่าง ๆ และบริษัทบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), (4) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล และผู้ให้บริการระบบคลาวด์, (5) ผู้ให้บริการการบริหารทรัพย์สิน, (6) บริษัทตัวแทนขาย, (7) บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์และจัดส่ง, (8) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบชำระเงิน, (9) บริษัทวิจัย, (10) ผู้ให้บริการวิเคราะห์, (11) บริษัททำการสำรวจ, (12) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center), (13) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร, (14) ผู้ให้บริการด้านการดำเนินงานภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก, (15) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์.

ในการให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว, ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้. อย่างไรก็ตาม,เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการเท่านั้น, และเราได้ขอให้บุคคลดังกล่าวไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น. เราจะกำกับดูแลให้ผู้ให้บริการที่ร่วมงานกับเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด.

3.3. พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทที่เป็นพันธมิตรของเราเพื่อนำเสนอและยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าหรือคนที่มีโอกาสจะมาเป็นลูกค้าม ตัวอย่างพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวเช่น, สถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร, บริษัทจัดการระบบการเข้าถึง, บริษัทโทรคมนาคม, ผู้สนับสนุน, พันธมิตรที่ใช้แบรนด์ร่วมกัน และบุคคลภายนอกรายอื่นที่เราทำการตลาดหรือส่งเสริมการขายร่วมด้วย.

3.4. บุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนด
ในบางกรณี, เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ. บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงหน่วยงานของรัฐ, ศาล, หน่วยงานกำกับดูแล, เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลภายนอกรายอื่นที่เราเห็นว่าจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของเรา, สิทธิของบุคคลภายนอก, ความปลอดภัยส่วนตัวของบุคคล หรือเพื่อตรวจหา, ป้องกัน หรือจัดการการฉ้อโกง หรือประเด็นด้านความมั่นคง, ปลอดภัย.

3.5. ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบไปด้วยทนายความ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผู้สอบบัญชี ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา รวมถึงการต่อสู้คดีหรือฟ้องร้องคดี.

3.6. ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือภาระหน้าที่
บุคคลภายนอกในฐานะผู้รับมอบหมายของเรา, ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ, ควบรวมกิจการ, การโอนธุรกิจ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด, การซื้อขาย, กิจการร่วมค้า, การโอนสิทธิ, การโอนหรือจำหน่ายธุรกิจ, ทรัพย์สิน หรือหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา หรือธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน บุคคลภายนอกในฐานะผู้รับโอนสิทธิของเรา; จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ความคุ้มครองต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน.

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือเครื่องแม่ข่าย (เซิร์ฟเวอร์) ในต่างประเทศ. เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย และผู้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม หรือมีข้อยกเว้นอื่นตามที่กฎหมายอนุญาต. เราจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกำหนดให้ต้องให้ความยินยอมในกรณีมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ.

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมไว้และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของเราเท่านั้น. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่รวบรวมมาอีกต่อไป เราจะยกเลิกข้อมูลนั้น. ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล. ข้อมูลบางอย่างอาจถูกเก็บไว้เป็นเวลานาน ซึ่งเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย.

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้:

1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับตัวท่าน ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจกำหนดให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอมาแก่ท่าน
2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิจัดให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง.
3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นในกรณีที่ (ก) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดส่งให้เรา (ข) หากเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาของเราที่ทำกับท่าน.
4) สิทธิในการคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการ เช่น คัดค้านการทำการตลาดแบบขายตรง.
5) สิทธิในการระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี.
6) สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านอาจมีสิทธิถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ.
7) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน อย่างไรก็ตามเราไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการเช่นนั้นหากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย.
8) สิทธิในการร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหากเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง.

7. รายละเอียดสำหรับติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่:

1) ชื่อบริษัท
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ
helpdesk@tcc-technology.com

2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นายพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ
pipit.j@tcc-technology.com

Publication Date: 28 May 2020
Last Revision Date: 25 October 2021

 

Copyright © 2019 Leap Solutions Asia. All rights reserved.